Baaša

Hledám varianty 'baaša' [ baaša ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 15:17...Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále...
1. Královská 15:21... celý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy....
1. Královská 15:22...odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a...
1. Královská 15:27...otce a jeho hříchu, kterým svedl celý IzraelBaaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval...
1. Královská 15:28...s celým izraelským vojskem obléhal GibetonBaaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy...
1. Královská 15:33...krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co...
1. Královská 16:6...známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj...
1. Královská 16:13...Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když...
2. Letopisů 16:1...kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo...
2. Letopisů 16:5...sklady měst v kraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil....
2. Letopisů 16:6...aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |