Bét elu

Hledám varianty 'bét elu' [ bét | elu ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 12:29Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu.
1. Královská 12:30... Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách...
Zachariáš 7:1Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň
Zachariáš 7:2...Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži...

Slova obsahující bét elu: bét (3) béterských (1) | abelu (1) belu (1) betuelu (1) elu (52) elul (1) eluzaj (1) gazelu (2) haleluja (28) chelu (1) jekabceelu (1) jizreelu (17) kabceelu (2) karmelu (11) kelub (1) kelubův (1) keluhu (1) koželuha (3) manželu (1) melukiho (1) nachalielu (2) ofelu (5) pelusium (2) penuelu (2) popelu (10) přelud (1) přeludy (3) rogelu (2) selu (1) šekelu (15) šelu (1) šelumiel (4) šelumiela (1) účelu (1) výstřelu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |