Bášanský

Hledám varianty 'bášanský' [ bášanský ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 21:33...se obrátili a vydali se vzhůru směrem k BášanuBášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a...
Deuteronomium 3:1...se obrátili a vydali se vzhůru cestou k BášanuBášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do...
Deuteronomium 3:11... hlavní města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících...
Deuteronomium 29:6...proti vám do boje chešbonský král Sichonbášanský král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme...
Jozue 12:4...k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v...

Slova obsahující bášanský: bášanský (5) bášanských (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |