Bášan

Hledám varianty 'bášan' [ bášan ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 3:14...se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a tak se...
Jozue 12:5...a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu...
Jozue 13:11...i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga,...
Jozue 13:30...pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech...
Jozue 17:1...Josefova prvorozeného, Manasese. (GileádBášan připadly Machirovi, Manasesovu prvorozenému a otci...
Izaiáš 33:9...v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláňBášan i Karmel opadal. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se...
Nahum 1:4...moře, a to se vysuší, vysuší i každou řekuBášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu. Hory se...

Slova obsahující bášan: bášan (7) bášanem (2) bášanské (7) bášanského (7) bášanském (1) bášanskému (1) bášanský (5) bášanských (1) bášanští (1) bášanu (28)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |