Avijců

Hledám varianty 'avijců' [ avijců ]. Nalezen 1 verš.
Jozue 13:3...Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |