Aterovi

Hledám varianty 'aterovi' [ aterovi ]. Nalezeny 4 verše.
Ezdráš 2:16...Adinovi 454 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98 synové Becajovi...
Ezdráš 2:42... synové Asafovi 128 strážní, synové ŠalumoviAterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi,...
Nehemiáš 7:21...Adinovi 655 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98 synové Chašumovi...
Nehemiáš 7:45... synové Asafovi 148 strážní, synové ŠalumoviAterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |