Atalia

Hledám varianty 'atalia' [ atalia ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 8:26...v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil...
2. Královská 11:1...celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila...
2. Královská 11:3...Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou...
2. Královská 11:13...a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhaliAtalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu,...
2. Královská 11:14...Všechen lid země se radoval a troubil na trubkyAtalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí!...
2. Letopisů 22:2...v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu...
2. Letopisů 22:10... kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z...
2. Letopisů 22:12...Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel...
2. Letopisů 23:12...Jak se všichni sbíhali a oslavovali králeAtalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 23:13...na trubky a zpěváci a hudebníci vedli chvályAtalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí!...
2. Letopisů 23:21...země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |