Asyřany

Hledám varianty 'asyřany' [ asyřany (2) asyřanů (2) asyřané (5) asyřana (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 83:9...Amalekovci, Filištíni spolu s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny...
Izaiáš 10:24..."Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak...
Izaiáš 14:25... co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven...
Izaiáš 19:23... V ten den se otevře cesta z Egypta do AsýrieAsyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie;...
Izaiáš 23:13...zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není vícAsyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili...
Ezechiel 16:28...zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi takéAsyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi s nimi, ale...
Ezechiel 23:9...jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila. Ti ji vysvlékli donaha,...
Micheáš 5:4... On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů...
Micheáš 5:5...On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |