Asy

Hledám varianty 'asy' [ asy ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 15:17...proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal...
1. Královská 15:25...jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův....
1. Královská 15:28...ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil...
1. Královská 15:33...neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův...
1. Královská 16:8...svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a...
1. Královská 16:10...a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn,...
1. Královská 16:15...králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní....
1. Královská 16:23...kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v...
1. Královská 16:29...syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad...
1. Královská 22:43... dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích...
1. Královská 22:47...prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel...
1. Letopisů 9:16...syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách....
2. Letopisů 16:1...král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl...
2. Letopisů 20:32...Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 21:12...svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i...

Slova obsahující asy: amasy (1) asy (15) asynkrita (1) asyrské (2) asyrského (22) asyrském (4) asyrskému (14) asyrský (32) asyrských (5) asyrským (5) asyrští (4) asyřana (1) asyřané (5) asyřanů (2) asyřany (2) časy (24) hlasy (10) klasy (16) nasycen (7) nasyceni (6) nasyp (1) nasypal (2) nasypala (1) nasyť (2) nasytí (18) nasytil (9) nasytili (4) nasytím (5) nasytíš (3) nasytit (8) nasytíte (2) nenasycuje (1) nenasytí (6) nenasytíš (1) nenasytíte (1) nenasytné (1) nenasytně (1) nenasytní (1) ocasy (4) terasy (4) topasy (1) vlasy (37) zápasy (1) zasyčí (3) zasypal (4) zasypali (6) zasypaly (1) zasypán (1) zasypat (1) zasypává (1) zasypával (1) zasypávali (1) zasypávat (1) zasypete (1) zasypou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |