Asafovi

Hledám varianty 'asafovi' [ asafovi ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Letopisů 25:2...synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn...
2. Letopisů 5:12...se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli...
2. Letopisů 35:15...i pro kněží ze synů Áronových. Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa...
Ezdráš 2:41... ze synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi,...
Ezdráš 3:10...místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů...
Nehemiáš 7:44... ze synů Hodevjášových 74 zpěváci, synové Asafovi 148 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |