Asafových

Hledám varianty 'asafových' [ asafových ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 25:1... David a hlavní hodnostáři vyčlenili některéAsafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě...
1. Letopisů 25:2... Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové...
1. Letopisů 26:1...Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových; Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš,...
2. Letopisů 20:14...syna Jehielova, syna Mataniášova, levitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty,...
2. Letopisů 29:13...ze synů Elicafanových Šimri a Jehiel; ze synů Asafových Zachariáš a Mataniáš; ze synů Hemanových Jechiel...
Nehemiáš 11:22... syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího...
Nehemiáš 12:46...a strážní. (Již dávno, za dnů DavidovýchAsafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |