Asafa

Hledám varianty 'asafa' [ asafa ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 15:17...ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho,...
1. Letopisů 16:7...na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina:...
1. Letopisů 16:37..."Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby...
1. Letopisů 25:2... Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z Jedutunových...
2. Letopisů 29:30... oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí, padali na kolena a...
2. Letopisů 35:15... stáli na svých místech podle příkazu DavidaAsafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u...
Nehemiáš 2:8...do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví...

Slova obsahující asafa: asafa (7) ebiasafa (1) eljasafa (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |