Asafův

Hledám varianty 'asafův' [ asafův ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Královská 18:18...syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte...
2. Královská 18:37...syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a...
Žalmy 50:1... tak jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od...
Žalmy 73:1...končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce...
Žalmy 74:1...tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na...
Žalmy 75:1... na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují,...
Žalmy 76:1...zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno...
Žalmy 77:1...děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k...
Žalmy 78:1... ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která...
Žalmy 79:1...oddaným, vodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili...
Žalmy 80:1...zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako...
Žalmy 81:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně...
Žalmy 82:1...z pšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů"...
Žalmy 83:1...- vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze...
Izaiáš 36:3...syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte...
Izaiáš 36:22...syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |