Asaf

Hledám varianty 'asaf' [ asaf ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 6:24... syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna Michaelova, syna...
1. Letopisů 15:19... Obed-edoma a Jehiela, strážné. Zpěváci HemanAsaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš,...
1. Letopisů 16:5...a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel,...
1. Letopisů 25:6...a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s...

Slova obsahující asaf: abiasaf (1) asaf (5) asafa (7) asafova (4) asafovi (6) asafových (7) asafův (16) ebiasaf (1) ebiasafa (1) ebiasafova (1) eljasaf (5) eljasafa (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |