Asa

Hledám varianty 'asa' [ asa ]. Nalezeno 25 veršù.
1. Královská 15:8...Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad...
1. Královská 15:9...krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička...
1. Královská 15:11...babička se jmenovala Maaka, dcera AbšalomovaAsa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako...
1. Královská 15:13... zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro AšeruAsa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron....
1. Královská 15:18...od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijítAsa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v...
1. Královská 15:22...stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky...
1. Královská 15:24...králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve...
2. Letopisů 13:23...Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal,...
2. Letopisů 14:1...Asa. V jeho době země zažívala deset let míru.  Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho...
2. Letopisů 14:5...době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v...
2. Letopisů 14:6...dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a...
2. Letopisů 14:9...armádou a třemi sty vozy a pronikl k MarešeAsa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k bitvě v údolí...
2. Letopisů 14:10...se sšikovali k bitvě v údolí Cefata u MarešyAsa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný...
2. Letopisů 14:12...a judskými muži porazil, takže se dali na útěkAsa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů...
2. Letopisů 15:8...nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna...
2. Letopisů 15:16...a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky...
2. Letopisů 15:17...modlu rozbil na kusy a spálil u potoka KidronAsa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý...
2. Letopisů 16:2...od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijítAsa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova...
2. Letopisů 16:6... přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z...
2. Letopisů 16:10...hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal...
2. Letopisů 16:12...králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci...
2. Letopisů 16:13... V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho...
2. Letopisů 17:2...i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť...
Jeremiáš 41:9...jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou. Išmael, syn...
Matouš 1:8... Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil AsuAsa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram...

Slova obsahující asa: abiasaf (1) amasa (5) amasaj (2) amasaje (1) amasajova (1) amasajův (1) asa (28) asael (8) asaela (7) asaele (1) asaeli (1) asaelův (1) asaf (5) asafa (7) asafova (4) asafovi (6) asafových (7) asafův (16) asajáš (5) asajáše (1) asajášovi (2) asarel (1) asarela (1) asaru (2) belšasar (5) belšasara (3) ebiasaf (1) ebiasafa (1) ebiasafova (1) elasa (4) elasarskému (1) elasarský (1) eljasaf (5) eljasafa (1) hlasatel (2) chasadiáš (1) chasarmaveta (2) chasason (2) jaasaj (1) karkasa (1) krasavce (1) krasavcích (2) krasavec (1) krasavice (2) lasaia (1) masa (26) nasadí (1) nasadil (6) nasadila (2) nasadili (6) nasadíš (1) nasadit (1) nasazením (2) nasazených (1) nasazovat (2) nezasadíš (1) nezasahovaly (2) pasach (1) podkasal (1) prasat (11) prasata (2) prasatům (1) prasaty (1) řasami (1) zasadí (1) zasadil (11) zasadili (1) zasadilo (1) zasadím (11) zasadíš (2) zasadíte (1) zasazena (4) zasazená (1) zasazeni (1) zasazení (2) zasazeny (2) zasazený (2) zasazoval (2) zasažen (2) zasažena (2) zasažené (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |