Arnonu

Hledám varianty 'arnonu' [ arnonu ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 21:14...bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské...
Numeri 21:24...však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla...
Soudců 11:13... že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!"...
Soudců 11:22... zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh...
Soudců 11:26...Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti...
Jeremiáš 48:20... jak je rozdrcen. Naříkejte a kvílejte! Podél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |