Arkijský

Hledám varianty 'arkijský' [ arkijský ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 15:32...klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl:...
2. Samuel 16:16...k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se...
1. Letopisů 27:33...byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |