Aravny

Hledám varianty 'aravny' [ aravny ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 24:16..., zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid...
2. Samuel 24:18...se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a...
1. Letopisů 21:15..., zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil Hospodinova...
1. Letopisů 21:18... jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v...
1. Letopisů 21:28...David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat....
2. Letopisů 3:1...- na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |