Aravna

Hledám varianty 'aravna' [ aravna ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 24:20...Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázalAravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se...
2. Samuel 24:21...a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David....
2. Samuel 24:22...Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a...
2. Samuel 24:23...k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí...
1. Letopisů 21:20... co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šelAravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil...
1. Letopisů 21:21... Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se...
1. Letopisů 21:23...ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |