Aravě

Hledám varianty 'aravě' [ aravě ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 1:7...do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedůmAravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží....
Deuteronomium 3:17... a to od Galilejského jezera po Mrtvé mořeAravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám...
Jozue 11:2...akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v...
2. Královská 14:25...Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému mořiAravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |