Aramem

Hledám varianty 'aramem' [ aramem ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 11:25...Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův, se...
1. Královská 19:15... tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad...
1. Královská 22:1... ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel...
2. Královská 8:13...takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil...
2. Královská 13:17..."Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad Aramem! Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |