Arab

Hledám varianty 'arab' [ araby (2) arabům (1) arabové (3) arab (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 15:52...a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami. DáleArab, Duma, Ešean, Janim, Bet-tapuach, Afeka...
2. Letopisů 17:11...přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbřeArabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů....
2. Letopisů 21:16...Hospodin proti Jehoramovi podnítil FilištínyAraby sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli...
2. Letopisů 26:7...města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci...
Nehemiáš 4:1...celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spoluAraby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby...
Nehemiáš 6:1...tento lid vykonal. Když se Sanbalat, TobiášArab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme...
Ezechiel 27:21...tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízduArabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky;...
Skutky 2:11...z Říma, jak Židé, tak proselyté, KréťanéArabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích...

Slova obsahující arab: arab (2) arabim (1) arabové (3) arabské (1) arabský (1) arabských (3) arabům (1) araby (2) barabáš (3) barabáše (8) karabáč (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |