Anatotu

Hledám varianty 'anatotu' [ anatotu ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 2:26...ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes...
Ezdráš 2:23...z Netofu 56 mužiAnatotu 128 obyvatelé Azmavetu...
Nehemiáš 7:27...z Betléma a Netofu 188 mužiAnatotu 128 muži z Bet-azmavetu...
Nehemiáš 11:32... Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu, Nobu, Ananji, v Chacoru, Rámě, Gitajimu...
Jeremiáš 1:1...Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněžíAnatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského...
Jeremiáš 11:21...svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužíchAnatotu, kteří ti usilují o život a říkají: "Neprorokuj...
Jeremiáš 11:23... V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na mužeAnatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." Hospodine,...
Jeremiáš 32:7...tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si poleAnatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom...
Jeremiáš 32:8...Chanamel a řekl mi: "Koupil bys poleAnatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a...
Jeremiáš 32:9...že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to poleAnatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |