Ananiáš

Hledám varianty 'ananiáš' [ ananiáš ]. Nalezeno 9 veršù.
Skutky 5:1...je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část...
Skutky 5:5...věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na...
Skutky 9:10...ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl:...
Skutky 9:12... právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl...
Skutky 9:13...jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla...
Skutky 9:17... mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na...
Skutky 22:12...museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech...
Skutky 23:2...dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili...
Skutky 24:1... Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým řečníkem Tertullem,...

Slova obsahující ananiáš: ananiáš (9) ananiáši (2) ananiášova (1) chananiáš (16) chananiáše (1) chananiáši (1) chananiášova (1) chananiášovi (9) chananiášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |