Anakovci

Hledám varianty 'anakovci' [ anakovci ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 2:10...bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce...
Deuteronomium 2:11...a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je...
Deuteronomium 2:21...Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je...
Jozue 14:12...Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |