Anakových

Hledám varianty 'anakových' [ anakových ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 15:14...byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy...
Soudců 1:20...slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |