Amose

Hledám varianty 'amose' [ amosovi (1) amosi (2) amose (1) amos (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Amos 1:1...jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před...
Amos 7:8...hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíšAmosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem....
Amos 7:10...tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země...
Amos 7:11...Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snéstAmos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán...
Amos 7:12...Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si...
Amos 7:14...je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani...
Amos 8:2...ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíšAmosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |