Amosův

Hledám varianty 'amosův' [ amosův ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 19:20... že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 20:1...Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej...
2. Letopisů 26:22...od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho...
2. Letopisů 32:20...rukama. Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy...
Izaiáš 1:1...o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a...
Izaiáš 2:1...to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se...
Izaiáš 13:1... Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na ...
Izaiáš 37:21... že ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Izaiáš 38:1...Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |