Amonský

Hledám varianty 'amonský' [ amonský ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 11:13...mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z...
Soudců 11:28...rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na...
1. Samuel 11:1...ale jako by to neslyšel. Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni...
1. Samuel 11:2...s námi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že...
1. Samuel 12:12...bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi...
2. Samuel 10:1... Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun....
2. Samuel 23:37... syn Nátanův z Cóby; syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;...
1. Letopisů 11:39... bratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;...
1. Letopisů 19:1...nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn....
Nehemiáš 2:10...to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se...
Nehemiáš 2:19...to doslechli Sanbalat Choronský, úředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi...
Nehemiáš 3:35...křísit z prachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně...
Jeremiáš 40:14...za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna Netaniášova, aby...

Slova obsahující amonský: amonský (13) amonským (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |