Amonovi

Hledám varianty 'amonovi' [ amonovi ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 22:26..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto...
2. Královská 21:23...svých otců, a nedržel se Hospodinových cestAmonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho...
2. Královská 21:24...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna...
2. Letopisů 18:25..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví...
2. Letopisů 33:25...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna...
Sofoniáš 2:9...zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako SodomaAmonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |