Amonky

Hledám varianty 'amonky' [ amonky ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 11:1...dcery miloval mnoho dalších cizích žen - MoábkyAmonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž...
2. Letopisů 24:26...pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky Šimrít. O jeho...
Nehemiáš 13:23...viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |