Amonce

Hledám varianty 'amonce' [ amonce ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 11:30... Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi...
1. Samuel 11:11...hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli,...
2. Samuel 11:1... aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě....
Jeremiáš 25:21... Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; Edom, MoábAmonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |