Amoncům

Hledám varianty 'amoncům' [ amoncům ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 2:19...moábským územím u města Ar a blížíš seAmoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti...
Soudců 10:7...Izraeli hněvem a vydal je napospas FilištínůmAmoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak...
Soudců 11:6..." řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl:...
Soudců 11:8...se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu."...
Soudců 11:29... prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš...
Soudců 11:32... zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet...
Soudců 12:1...abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad...
Soudců 12:3... nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za...
1. Samuel 11:10...obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak...
2. Samuel 10:10...svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly,...
2. Samuel 10:14...stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je...
2. Samuel 10:19...vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje,...
1. Letopisů 18:11...všem ostatním národům: Edomcům, MoábcůmAmoncům, Filištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji,...
1. Letopisů 19:11...svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly,...
1. Letopisů 19:19...se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje,...
2. Letopisů 20:22... kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na...
Jeremiáš 41:10...Netaniášův, zajal a chystal se s nimi přejítAmoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele, syna...
Jeremiáš 41:15...s osmi svými muži utekl a dostal seAmoncům. Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří...
Ezechiel 25:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amonci, slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |