Amihudův

Hledám varianty 'amihudův' [ amihudův ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 1:10... z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína:...
Numeri 2:18...uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů...
Numeri 7:48...předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130...
Numeri 10:22...uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn...
Numeri 34:20...Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z...
Numeri 34:28... syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |