Amalekovci

Hledám varianty 'amalekovci' [ amalekovci ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 14:25...získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští...
Numeri 14:43...vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazíAmalekovci a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem...
Numeri 14:45...Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili táborAmalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy...
Soudců 3:13...Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s AmonciAmalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové...
Soudců 6:3... Kdykoli Izrael zasel, přitáhli MidiánciAmalekovci s východními národy a přepadli jej. Tábořili v...
Soudců 6:33...hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni MidiánciAmalekovci se spojili s východními národy, překročili...
Soudců 10:12...Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni, SidonciAmalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás...
1. Samuel 30:1...dne pak David se svými muži dorazil do CiklaguAmalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu,...
1. Samuel 30:18...a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili...
Žalmy 83:8... Hagrité spolu s Moábci, Gebal i Amon spoluAmalekovci, Filištíni spolu s Týrskými, dokonce Asyřané...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |