Amalekovce

Hledám varianty 'amalekovce' [ amalekovce ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 14:48... Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi...
1. Samuel 15:3...na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako...
1. Samuel 15:6...zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke...
1. Samuel 15:7...se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před...
1. Samuel 15:18...na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi...
1. Samuel 15:20...poslal. Přivedl jsem amaleckého krále AgagaAmalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z...
1. Samuel 27:8...muži podnikal nájezdy na Gešurejce, GirzejceAmalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který...
1. Samuel 30:13...David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |