Amaleka

Hledám varianty 'amaleka' [ amaleka ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 36:12...měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové...
Exodus 17:13...na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl:...
Numeri 24:20...ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je...
Soudců 5:14...mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z...
1. Samuel 15:2... Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |