Amalek

Hledám varianty 'amalek' [ amalek ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 36:16...Sefo, kmen Kenaz, kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou...
Exodus 17:8..."Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl...
Exodus 17:11... jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen,...
Numeri 13:29...tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při...
Numeri 24:20...ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je...
Deuteronomium 25:17... tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl ...

Slova obsahující amalek: amalek (6) amaleka (5) amalekem (1) amalekitů (1) amalekovce (8) amalekovci (10) amalekovců (8) amalekovcům (1) amalekově (1) amalekovec (1) amalekovi (3) amalekovského (1) amalekovu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |