Amaciášovy

Hledám varianty 'amaciášovy' [ amaciášovy ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 14:18... syna Joachazova, ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice...
2. Letopisů 25:26...Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |