Amaciášovi

Hledám varianty 'amaciášovi' [ amaciášovi ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 14:9...utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru...
2. Letopisů 25:15...se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka, který mu...
Amos 7:14...svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |