Akub

Hledám varianty 'akub' [ akub ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 3:24... Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, PelajášAkub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové...
1. Letopisů 9:17...v netofských osadách. Strážci bran byli: ŠalumAkub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl...
Nehemiáš 8:7...postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, JaminAkub, Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita, Azariáš, Jozabad,...
Nehemiáš 11:19...bylo ve svatém městě 284 levitů. StrážníAkub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní...
Nehemiáš 12:25...Mataniáš i Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, TalmonAkub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v...

Slova obsahující akub: akub (5) akubovi (3) jakub (12) jakuba (17) jakubem (1) jakubova (4) jakubovi (4) jakubův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |