Aji

Hledám varianty 'aji' [ aji ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 8:1...s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid...
Jozue 8:3...bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v...
Jozue 8:10...se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili,...
Jozue 8:17...za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem....
Jozue 8:18..."Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli...
1. Letopisů 7:28...na západě, dále Šechem a jeho vesnice Aji a jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými pak...
Nehemiáš 11:31...Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, MichmasuAji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu, Nobu, Ananji...

Slova obsahující aji: abihajil (1) adorajim (1) aji (8) ajin (4) ajinu (1) apajim (1) apajimův (1) cebajimského (2) dozajista (1) eglajim (1) enajim (2) gitajim (1) gitajimu (1) hraji (1) kajin (1) kamaji (1) karnajim (2) kiriatajim (7) kraji (75) krajin (1) krajinách (1) krajině (4) krajinou (1) krajinu (2) krajiny (7) lajišova (1) machanajim (13) majim (3) majitel (16) majitele (1) majitelé (1) majitelem (1) majiteli (2) micrajim (1) najisto (2) netajil (2) nezatajil (2) okraji (15) pokraji (1) ramatajim (1) rišatajim (1) rišatajima (1) rišatajimovi (1) sarajina (1) sinaji (1) šaarajimu (1) šachrajim (1) tajila (1) tajit (2) utajit (2) vozataji (2) zahraji (2) zajisté (4) zajistí (4) zajistil (4) zajistili (1) zajistím (3) zajistíte (1) zatajil (3) zatajili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |