Ajem

Hledám varianty 'ajem' [ ajem ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 12:8... Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západěAjem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval...
Genesis 13:3... kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elemAjem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram...
Jozue 8:2...krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s...
Jozue 8:9...ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elemAjem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu....
Jozue 8:11...a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimiAjem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je...
Jozue 8:12...mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elemAjem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně...
Jozue 9:3...se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako...
Jozue 10:1...naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem...

Slova obsahující ajem: abišajem (5) ajem (8) barzilajem (1) krajem (3) mordechajem (3) okrajem (3) sinajem (1) tajemné (4) tajemník (1) tajemství (47) tajemstvích (1) tajemstvím (4) ulajem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |