Ageus

Hledám varianty 'ageus' [ ageus ]. Nalezeno 7 veršù.
Ezdráš 5:1... do druhého roku vlády perského krále Dareia.  Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům...
Ezdráš 6:14...stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na...
Ageus 1:13...Bůh. A lid byl naplněn bázní před HospodinemAgeus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo...
Ageus 2:10...ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů -...
Ageus 2:13...dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží....
Ageus 2:14...se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očích s tímto lidem a s...
Ageus 2:20..." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |