Agea

Hledám varianty 'agea' [ agea ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 23:11...způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu...
Ageus 1:1...prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli...
Ageus 1:3...budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas,...
Ageus 1:12...hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl...
Ageus 2:1...dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |