Agaga

Hledám varianty 'agaga' [ agaga ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 24:7...símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž...
1. Samuel 15:8...od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicíAgaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid...
1. Samuel 15:9...jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec...
1. Samuel 15:20...Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak...
1. Samuel 15:32... Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil....
1. Samuel 15:33...A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |