Adulamu

Hledám varianty 'adulamu' [ adulamu ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 12:15... král Aradu jeden, král Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu jeden...
Nehemiáš 11:30...En-rimonu, Coreji, Jarmutu, Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |