Adoniáš

Hledám varianty 'adoniáš' [ adoniáš ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Samuel 3:4...Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý...
1. Královská 1:5...nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a...
1. Královská 1:6...nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný,...
1. Královská 1:9...přední bojovníci ale za Adoniášem nestáliAdoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke...
1. Královská 1:11...Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy,...
1. Královská 1:13...na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za...
1. Královská 1:18... Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš....
1. Královská 1:24...králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat...
1. Královská 1:25... Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani...
1. Královská 1:41... se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu,...
1. Královská 1:42... když vtom přišel Jonatan, syn kněze AbiataraAdoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě...
1. Královská 1:50...se zvedli a rozprchli se každý svou cestouAdoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit...
1. Královská 1:51...rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "HleAdoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a...
1. Královská 1:53..." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltářeAdoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi....
1. Královská 2:13...do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíš v pokoji?" otázala se ho....
1. Královská 2:21...odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro...
1. Královská 2:23..." Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ...
1. Královská 2:24...a který mi podle svého slova vybudoval důmAdoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal...
1. Letopisů 3:2...Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý...
Nehemiáš 10:17... Azgad, BebajAdoniáš, Bigvaj, Adin, Ater, Chizkiáš, Azur...

Slova obsahující adoniáš: adoniáš (20) adoniáše (4) adoniášem (1) adoniášovi (2) adoniášovými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |