Adaru

Hledám varianty 'adaru' [ adaru ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 34:4...na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, kde se stočí, a podél...
Jozue 15:3...od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupujeAdaru, stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak...
Jozue 16:5...jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři....
Jozue 18:13...Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na...
Ezdráš 6:15...dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele,...
Ester 9:15...se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani...
Ester 9:17...ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid, a tak...
Ester 9:19...veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny...
Ester 9:21...zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |