Achitubova

Hledám varianty 'achitubova' [ achitubova ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 22:11...si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když...
1. Samuel 22:20...vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovi a...
1. Letopisů 9:11... syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; Adajáš, syn Jerochama...
Ezdráš 7:2...Chilkiášova, syna Šalumova, syna Sádokova, syna Achitubova, syna Amariášova, syna Azariášova, syna...
Nehemiáš 11:11...Mešulamova, syna Sádokova, syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |